Main Page

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
Jump to navigation Jump to search

WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนับสนุนโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

การแข่งขันการค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณในสถานการณ์ฉุกเฉินจำลอง[edit]

การแข่งขัน International WiFinder Championship 2023 จัดขึ้นในวันที่ 8-9 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การค้า The Hub Rangsit อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ จัดที่พักให้ ณ โรงแรม Asia Airport Hotel (ภายในศูนย์การค้า Zeer Rangsit) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

ประมวลภาพการแข่งขัน

ประกาศนียบัตร

วันสำคัญ[edit]

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ กำหนดวันสำคัญต่าง ๆ ของโครงการดังต่อไปนี้

 • การรับสมัครสถานศึกษา 1 เมษายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครได้ผ่านทางการรับสมัครสถานศึกษา
 • ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา 6 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง [1]
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ผ่านทาง [2]
 • ช่วงเวลาการจัดการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565
  • รุ่นนักเรียนผู้แทนสถานศึกษา วันที่ 14-15 มกราคม 2566
  • โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการฝึกอบรมได้ผ่านทาง กำหนดการฝึกอบรม
 • ช่วงเวลาการจัดการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้า The Hub Rangsit
  • วันที่ 8-9 เมษายน 2566

การฝึกอบรมและการรับอุปกรณ์[edit]

การฝึกอบรม[edit]

สถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิ์ในการจัดส่งครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา หรือนักเรียนแกนนำ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างและฝึกฝนทักษะการใช้อุปกรณ์ค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565
 2. รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565
 3. รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565
 4. รุ่นที่ 4 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565
 5. รุ่นที่ 5 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565
 6. รุ่นนักเรียนผู้แทนสถานศึกษา วันที่ 14-15 มกราคม 2566

เอกสารประกอบการฝึกอบรม[edit]

 • เอกสารประกอบการบรรยาย
 1. ความเป็นมาของโครงการ WiFinder และ ความรู้พื้นฐานเรื่องคลื่น โดย อาจารย์วัชระ อมศิริ
 2. ความรู้เบื้องต้นเรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม โดย คุณสุรพงษ์ ภัทราเกษม
 3. ความรู้เบื้องต้นเรื่อง สายอากาศ โดย คุณชนาธิป พิศาลสรกิจ
 4. การสร้าง ใช้งาน และ ประยุกต์เครื่องมือค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ โดย คุณทศพร เวชศิริ
 • คู่มือการสอน และ วีดีทัศน์
 1. คู่มือการสอน และ คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ โดย คณะนักวิจัย
 2. Youtube : บทสัมภาษณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี และ การใช้งานเครื่องมือ WiFinder
 3. Youtube : WiFinder EP.1 วิธีการใช้งาน WiFinder
 4. Youtube : WiFinder EP.2 ส่วนประกอบของอุปกรณ์ WiFinder
  1. Youtube : WiFinder 2.1 การประกอบ WiFinder ฉบับรวบรัด
 5. Youtube : WiFinder EP.3 อัพเกรด Firmware

การรับอุปกรณ์[edit]

สถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ และเข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับอุปกรณ์ค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด

ข้อมูลโครงการ[edit]