สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
Jump to navigation Jump to search

สถานศึกษาที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ดังต่อไปนี้

  1. ได้รับเครื่องมือค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณไปใช้ในสถานศึกษา
  2. ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมการฝึกอบรมการพัฒนาและฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ ตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกำหนด
  3. เข้าร่วมในการแข่งขัน การค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 1 (1st Thailand Radio Direction Finder) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต