การแข่งขันการค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณในสถานการณ์ฉุกเฉินจำลอง

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
Jump to navigation Jump to search

การแข่งขัน International WiFinder Championship 2023 จัดขึ้นในวันที่ 8-9 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การค้า The Hub Rangsit อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ จัดที่พักให้ ณ โรงแรม Asia Airport Hotel (ภายในศูนย์การค้า Zeer Rangsit) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

ประมวลภาพการแข่งขัน

ประกาศนียบัตร