ติดต่อโครงการ

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
Jump to navigation Jump to search

สถานศึกษาและผู้มีความสนใจโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

หัวหน้าโครงการ[edit]

อาจารย์วัชระ อมศิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ awatchar@engr.tu.ac.th

ผู้ประสานงานโครงการ[edit]

นางสาวณชาภัสส์ เฟื่องขจร
ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 065 643 5302

นายชนาธิป พิศาลสรกิจ
ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 065 643 5261
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e20kdd.tor@gmail.com

ที่อยู่โครงการสำหรับจัดส่งไปรษณีย์[edit]

อาจารย์วัชระ อมศิริ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ awatchar@engr.tu.ac.th