ประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการ

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
Jump to navigation Jump to search

การแข่งขันการค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณในสถานการณ์ฉุกเฉินจำลอง International WiFinder Championship 2023 ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การค้า The Hub Rangsit อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

รางวัล Top Score Award[edit]

รางวัล Top Score Award เป็นรางวัลที่พิจารณามอบให้กับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้ว และ มีผลคะแนนยอดเยี่ยมที่สุด (ใช้เวลาน้อยที่สุดในการค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ) จำนวน 5 ทีม ดังต่อไปนี้

  • Category A ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จ.แพร่ เวลา 4.23 นาที
เด็กหญิงธนกฤต ถุงแก้ว
เด็กชายภัทรพง จันทร์ดี
  • Category B ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
โรงเรียนวัดปรังกาสี จ.กาญจนบุรี เวลา 7:58 นาที
เด็กหญิงณัฐนันท์ มิตรอารีย์
เด็กหญิงพิมพา
  • Category C มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที จ.กรุงเทพมหานคร เวลา 2:20 นาที
นายธนโชติ อุ่นวงค์
นายอัครวินท์ รุ่งปิตะรังสี
  • Category D ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
โรงเรียนบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 4:48
นางสาวสุนิษา เฉยช้า
นางสาวสุภาวดี ขจรเดช
  • Category E ประเภททั่วไป
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เวลา 3:28 นาที
นางสาวกานต์ธิดา แดงรัตน์
นางสาวศลิษา สายมณี

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง[edit]

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นรางวัลที่มอบให้กับทีมที่สามารถค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณได้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ทีม คน ดังต่อไปนี้