ซอฟต์แวร์ และ เฟิร์มแวร์

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
Jump to navigation Jump to search

ซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ สำหรับ WiFinder ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ

เฟิร์มแวร์[edit]

ซอฟต์แวร์[edit]

WiFinder Programmer[edit]

IDE[edit]

ซอร์สโค้ด[edit]