วันสำคัญ

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
Jump to navigation Jump to search

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ กำหนดวันสำคัญต่าง ๆ ของโครงการดังต่อไปนี้

 • การรับสมัครสถานศึกษา 1 เมษายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครได้ผ่านทางการรับสมัครสถานศึกษา
 • ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา 6 มิถุนายน 2565 ผ่านทาง [1]
 • ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ผ่านทาง [2]
 • ช่วงเวลาการจัดการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2565
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565
  • รุ่นนักเรียนผู้แทนสถานศึกษา วันที่ 14-15 มกราคม 2566
  • โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการฝึกอบรมได้ผ่านทาง กำหนดการฝึกอบรม
 • ช่วงเวลาการจัดการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้า The Hub Rangsit
  • วันที่ 8-9 เมษายน 2566