สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
Jump to navigation Jump to search

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโดย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ขอประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ดังรายชื่อสถานศึกษาต่อไปนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ File:หนังสือประกาศผล.pdf

ทั้งนี้ โครงการฯ จะได้จัดส่งอีเมล์ และ จดหมายอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งผลการคัดเลือกไปยังท่านอีกครั้งหนึ่ง

รายชื่อสถานศึกษา[edit]

 1. โรงเรียนกบินทร์บุรี
 2. โรงเรียนกฤษณา
 3. โรงเรียนกะทู้วิทยา
 4. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
 5. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
 6. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
 7. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
 8. โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
 9. โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม
 10. โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
 11. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 12. โรงเรียนเกาะยาววิทยา
 13. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
 14. โรงเรียนขาณุวิทยา
 15. โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
 16. โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
 17. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 18. โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
 19. โรงเรียนคลองลานวิทยา
 20. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
 21. โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
 22. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
 23. โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
 24. โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
 25. โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
 26. โรงเรียนโคกนาดี
 27. โรงเรียนโคกสง่า
 28. โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
 29. โรงเรียนจอมทอง
 30. โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
 31. โรงเรียนจำรัสวิทยา
 32. โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร
 33. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
 34. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
 35. โรงเรียนชลกันยานุกูล
 36. โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
 37. โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
 38. โรงเรียนชลประทานผาแตก
 39. โรงเรียนชะอวด
 40. โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
 41. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
 42. โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
 43. โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
 44. โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
 45. โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
 46. โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง
 47. โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
 48. โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
 49. โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
 50. โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก
 51. โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
 52. โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
 53. โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
 54. โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
 55. โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
 56. โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า"ประชาประสาทวิทย์"
 57. โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา
 58. โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
 59. โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
 60. โรงเรียนดอนสีนวนฯ
 61. โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
 62. โรงเรียนตลาดเกาะแรต
 63. โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
 64. โรงเรียนตะโหมด
 65. โรงเรียนตากพิทยาคม
 66. โรงเรียนตาดทองพิทยาคม
 67. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กุนนที
 68. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
 69. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
 70. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
 71. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
 72. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
 73. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 74. โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
 75. โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
 76. โรงเรียนถาวรานุกูล
 77. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
 78. โรงเรียนทับปุดวิทยา
 79. โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
 80. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
 81. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิ่งเคลิ่ง)
 82. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
 83. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
 84. โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา
 85. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
 86. โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
 87. โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ)
 88. โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดบ้านอ้อย)
 89. โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน
 90. โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
 91. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม)
 92. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)
 93. โรงเรียนธนรัตน์วิทยา
 94. โรงเรียนธาตุพนม
 95. โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
 96. โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
 97. โรงเรียนนบพิตำวิทยา
 98. โรงเรียนนราธิวาส
 99. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
 100. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
 101. โรงเรียนน้อมเกล้า
 102. โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
 103. โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
 104. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม
 105. โรงเรียนนาภูพิทยาคม
 106. โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี
 107. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
 108. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
 109. โรงเรียนนารีนุกูล
 110. โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
 111. โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"
 112. โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
 113. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
 114. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง2
 115. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1
 116. โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์
 117. โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม
 118. โรงเรียนโนนสำราญวิทยา
 119. โรงเรียนบ่อบุโปโล
 120. โรงเรียนบ่อยางวิทยา
 121. โรงเรียนบัวเชดวิทยา
 122. โรงเรียนบางกะปิ
 123. โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
 124. โรงเรียนบางบาล
 125. โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
 126. โรงเรียนบ้านกลาง
 127. โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
 128. โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
 129. โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
 130. โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ
 131. โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
 132. โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม
 133. โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 134. โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
 135. โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 136. โรงเรียนบ้านคลองม่วง
 137. โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
 138. โรงเรียนบ้านคอนสาร
 139. โรงเรียนบ้านคำสว่าง
 140. โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง
 141. โรงเรียนบ้านโคกกลาง
 142. โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
 143. โรงเรียนบ้านโคกสูง
 144. โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
 145. โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
 146. โรงเรียนบ้านโจดม่วง
 147. โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า(ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์)
 148. โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า
 149. โรงเรียนบ้านซำหวาย
 150. โรงเรียนบ้านดงบัง
 151. โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
 152. โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
 153. โรงเรียนบ้านตระมูง
 154. โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
 155. โรงเรียนบ้านตำหนัง
 156. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
 157. โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ
 158. โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
 159. โรงเรียนบ้านทรายขาว
 160. โรงเรียนบ้านทับใหม่
 161. โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
 162. โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอำนวย)
 163. โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
 164. โรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"
 165. โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
 166. โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
 167. โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี
 168. โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช
 169. โรงเรียนบ้านทุ่งมน
 170. โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
 171. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
 172. โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา
 173. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
 174. โรงเรียนบ้านนาแก
 175. โรงเรียนบ้านนาแขม
 176. โรงเรียนบ้านนาคอย
 177. โรงเรียนบ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)
 178. โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา
 179. โรงเรียนบ้านนาเต่า
 180. โรงเรียนบ้านนาฝาย
 181. โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร
 182. โรงเรียนบ้านน้ำพุ
 183. โรงเรียนบ้านน้ำมิน
 184. โรงเรียนบ้านน้ำราด
 185. โรงเรียนบ้านโนนประทาย
 186. โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ
 187. โรงเรียนบ้านบนควน
 188. โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
 189. โรงเรียนบ้านบ้องตี้
 190. โรงเรียนบ้านบ่อไทย
 191. โรงเรียนบ้านบ่อห้อ
 192. โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
 193. โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
 194. โรงเรียนบ้านบางใหญ่
 195. โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
 196. โรงเรียนบ้านปลายน้ำ
 197. โรงเรียนบ้านปลายศอก
 198. โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
 199. โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
 200. โรงเรียนบ้านป่าหว้าน
 201. โรงเรียนบ้านแปรง
 202. โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
 203. โรงเรียนบ้านผือ
 204. โรงเรียนบ้านพระนารายณ์
 205. โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง
 206. โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
 207. โรงเรียนบ้านพิณโท
 208. โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า
 209. โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)
 210. โรงเรียนบ้านภูเขาขาม
 211. โรงเรียนบ้านมรสวบ
 212. โรงเรียนบ้านมาบกรูด
 213. โรงเรียนบ้านมูโนะ
 214. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
 215. โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
 216. โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง
 217. โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้
 218. โรงเรียนบ้านแยง
 219. โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน
 220. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
 221. โรงเรียนบ้านละกอ
 222. โรงเรียนบ้านวนาหลวง
 223. โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
 224. โรงเรียนบ้านวังเบอะ
 225. โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
 226. โรงเรียนบ้านวังไผ่
 227. โรงเรียนบ้านวังพิกุล
 228. โรงเรียนบ้านวังเพลิง
 229. โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
 230. โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ
 231. โรงเรียนบ้านส้มป่อย
 232. โรงเรียนบ้านสระนารายณ์
 233. โรงเรียนบ้านสว่างใต้
 234. โรงเรียนบ้านสามพวง(สาทัคคีพิทยา)
 235. โรงเรียนบ้านสำนัก
 236. โรงเรียนบ้านสูบ
 237. โรงเรียนบ้านเสมา
 238. โรงเรียนบ้านแสนสุข
 239. โรงเรียนบ้านไสกุน
 240. โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
 241. โรงเรียนบ้านหนองชุมพล
 242. โรงเรียนบ้านหนองแดง
 243. โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
 244. โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
 245. โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง
 246. โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
 247. โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยคาร
 248. โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
 249. โรงเรียนบ้านหนองแวง
 250. โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า
 251. โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
 252. โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
 253. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
 254. โรงเรียนบ้านหนองหิน
 255. โรงเรียนบ้านหนองไฮ
 256. โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า
 257. โรงเรียนบ้านหลักด่าน
 258. โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้
 259. โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
 260. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
 261. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
 262. โรงเรียนบ้านห้วยพระ
 263. โรงเรียนบ้านห้วยพลู
 264. โรงเรียนบ้านห้วยพุน
 265. โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
 266. โรงเรียนบ้านห้วยยาง
 267. โรงเรียนบ้านห้วยเสือ
 268. โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้
 269. โรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)
 270. โรงเรียนบ้านหัวคำ
 271. โรงเรียนบ้านหาดใน
 272. โรงเรียนบ้านหินโคน
 273. โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
 274. โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
 275. โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม
 276. โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
 277. โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
 278. โรงเรียนบ้านอ่างทอง
 279. โรงเรียนบ้านอาลัย
 280. โรงเรียนบ้านอีเลิศ
 281. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
 282. โรงเรียนบุญวัฒนา
 283. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 284. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
 285. โรงเรียนประชานิคม 2
 286. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
 287. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
 288. โรงเรียนประสารวิทยา
 289. โรงเรียนปัญญาวรคุณ
 290. โรงเรียนปัณณวิชญ์
 291. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
 292. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
 293. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 294. โรงเรียนผาณิตวิทยา
 295. โรงเรียนไผ่งามวิทยา
 296. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
 297. โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
 298. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
 299. โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
 300. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
 301. โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
 302. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
 303. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
 304. โรงเรียนภูห่านศึกษา
 305. โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
 306. โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
 307. โรงเรียนมหรรณพาราม
 308. โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง)
 309. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์
 310. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
 311. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
 312. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
 313. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 314. โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
 315. โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
 316. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
 317. โรงเรียนเมืองแพร่
 318. โรงเรียนแม่ถอดวิทยา
 319. โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
 320. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
 321. โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
 322. โรงเรียนยางชุมวิทยา
 323. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
 324. โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส
 325. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
 326. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
 327. โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
 328. โรงเรียนร้องเข็มวิทยา
 329. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 330. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
 331. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16
 332. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
 333. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
 334. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร
 335. โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
 336. โรงเรียนรุจิรพัฒน์
 337. โรงเรียนเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
 338. โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
 339. โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
 340. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม
 341. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
 342. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
 343. โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม
 344. โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
 345. โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
 346. โรงเรียนวังหินวิทยาคม
 347. โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"
 348. โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24)
 349. โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
 350. โรงเรียนวัดเขารวก
 351. โรงเรียนวัดคีรีวง
 352. โรงเรียนวัดโงกน้ำ
 353. โรงเรียนวัดจันดี
 354. โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
 355. โรงเรียนวัดดอนเมือง
 356. โรงเรียนวัดดอนยอ
 357. โรงเรียนวัดดอนยาง
 358. โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
 359. โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
 360. โรงเรียนวัดไทรงาม
 361. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
 362. โรงเรียนวัดนางแก้ว
 363. โรงเรียนวัดเนินพิชัย
 364. โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
 365. โรงเรียนวัดบวรมงคล
 366. โรงเรียนวัดบางพูน
 367. โรงเรียนวัดบ้านก้อง
 368. โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
 369. โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด
 370. โรงเรียนวัดปรังกาสี
 371. โรงเรียนวัดปางมะกล้วย
 372. โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
 373. โรงเรียนวัดพุทธบูชา
 374. โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร
 375. โรงเรียนวัดภูเขาทอง
 376. โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
 377. โรงเรียนวัดลาดเป้ง
 378. โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
 379. โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
 380. โรงเรียนวัดวังแดง
 381. โรงเรียนวัดสมหวัง
 382. โรงเรียนวัดสามง่าม
 383. โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
 384. โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส
 385. โรงเรียนวัดเสือข้าม
 386. โรงเรียนวัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม)
 387. โรงเรียนวัดหนองศาลา
 388. โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
 389. โรงเรียนวัดหัวกรูด
 390. โรงเรียนวัดหัวเวียง(เขมสุทธิวิทยาคาร)
 391. โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
 392. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 393. โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
 394. โรงเรียนศรีนคร
 395. โรงเรียนศรียานุสรณ์
 396. โรงเรียนศรียาภัย
 397. โรงเรียนศรีวารินทร์
 398. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 399. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
 400. โรงเรียนสกลทวาปี
 401. โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 402. โรงเรียนสตรีพังงา
 403. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 404. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 405. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 406. โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ
 407. โรงเรียนสมสรร
 408. โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
 409. โรงเรียนสระแก้ว
 410. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
 411. โรงเรียน​สรินธร
 412. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
 413. โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
 414. โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
 415. โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 416. โรงเรียนสันกำแพง
 417. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
 418. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 419. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
 420. โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
 421. โรงเรียนสาคลีวิทยา
 422. โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
 423. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
 424. โรงเรียนสายธรรมจันทร์
 425. โรงเรียนสายปัญญารังสิต
 426. โรงเรียนสารวิทยา
 427. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 428. โรงเรียนสุคิรินวิทยา
 429. โรงเรียนสุดินสหราษฎร์
 430. โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 431. โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 432. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
 433. โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
 434. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
 435. โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
 436. โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
 437. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
 438. โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
 439. โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
 440. โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
 441. โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล
 442. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
 443. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
 444. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
 445. โรงเรียนหนองโพนสูง
 446. โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
 447. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
 448. โรงเรียนหมอนทองวิทยา
 449. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
 450. โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
 451. โรงเรียนหอพระ
 452. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
 453. โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
 454. โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์
 455. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย
 456. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2
 457. โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
 458. โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
 459. โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
 460. โรงเรียน​อนุบาล​แม่เปิน​ (บ้านตลุกตาสาม)​
 461. โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
 462. โรงเรียนอนุบาลสรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
 463. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 464. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
 465. โรงเรียนอรัญประเทศ
 466. โรงเรียนอริยะธุรกิจบิณฑิต
 467. โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
 468. โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
 469. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
 470. โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
 471. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 472. โรงเรียนเอกอโยธยา
 473. โรงเรียนฮอดพิทยาคม
 474. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
 475. วิทยาลัยการอาชีพไชยา
 476. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
 477. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
 478. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
 479. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
 480. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
 481. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
 482. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
 483. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 484. วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา
 485. วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
 486. วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
 487. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท
 488. วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
 489. วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
 490. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
 491. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเด่นชัย
 492. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพารักษ์
 493. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเหลื่อม
 494. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลง
 495. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนนาแก้ว
 496. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมวกเหล็ก
 497. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังม่วง
 498. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิหารแดง
 499. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างแดนดิน
 500. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้