ซอฟต์แวร์ และ เฟิร์มแวร์

From WiFinder | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ
Revision as of 10:01, 12 May 2023 by Awatchar (talk | contribs) (→‎ซอฟต์แวร์)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ สำหรับ WiFinder ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ

เฟิร์มแวร์[edit]

ซอฟต์แวร์[edit]

WiFinder Programmer[edit]

IDE[edit]

ซอร์สโค้ด[edit]